Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với 2 bệnh viện tại Vĩnh Phúc

Kết thúc thời gian cách ly y tế với 2 bệnh viện tại Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc.
Kết thúc thời gian cách ly y tế với 2 bệnh viện tại Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc.
Kết thúc thời gian cách ly y tế với 2 bệnh viện tại Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc.
Lên top