Vĩnh Phúc có tỷ lệ tổng số cử tri đi bầu đạt 99,41%

Công nhân lao động Công ty cổ phần Tập đoàn Vinatop bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 23.5. Ảnh: Bảo Hân.
Công nhân lao động Công ty cổ phần Tập đoàn Vinatop bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 23.5. Ảnh: Bảo Hân.
Công nhân lao động Công ty cổ phần Tập đoàn Vinatop bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 23.5. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top