Vĩnh Phúc kéo dài thời gian kiểm soát 9 chốt phòng, chống dịch COVID-19

Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc.
Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc.
Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc.
Lên top