Hơn 50 nghìn lượt khách vào viếng Lăng Bác Hồ dịp 30.4 – 1.5

Dòng người vào viếng Lăng Bác dịp nghỉ lễ. Ảnh Anh Phú
Dòng người vào viếng Lăng Bác dịp nghỉ lễ. Ảnh Anh Phú