"Hiệu ứng U23" làm ngày tết thêm rạng rỡ

Màu cờ Tổ quốc đã in sâu trong trái tim người dân Việt.
Màu cờ Tổ quốc đã in sâu trong trái tim người dân Việt.