Chùa chiền, các khu vui chơi chật kín người du xuân

Hàng vạn du khách đang đổ về các công viên, khu vui chơi du xuân. Ảnh: Trường Sơn
Hàng vạn du khách đang đổ về các công viên, khu vui chơi du xuân. Ảnh: Trường Sơn
Hàng vạn du khách đang đổ về các công viên, khu vui chơi du xuân. Ảnh: Trường Sơn
Lên top