Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chùa chiền, các khu vui chơi chật kín người du xuân

Hàng vạn du khách đang đổ về các công viên, khu vui chơi du xuân. Ảnh: Trường Sơn
Hàng vạn du khách đang đổ về các công viên, khu vui chơi du xuân. Ảnh: Trường Sơn