Đền Trần Nam Định tấp nập người đi lễ cầu may đầu năm

Đền Trần đông kín người dâng hương, xin lộc đầu năm
Đền Trần đông kín người dâng hương, xin lộc đầu năm
Đền Trần đông kín người dâng hương, xin lộc đầu năm
Lên top