Hé lộ nguyên nhân xuất hiện “váng nước xanh bất thường” ở Hồ Gươm

Hiện vẫn còn một số váng nước xanh xuất hiện ở Hồ Gươm.
Hiện vẫn còn một số váng nước xanh xuất hiện ở Hồ Gươm.