Nhiều ý kiến tham gia đóng góp về vị trí ga tàu điện ngầm C9 - hồ Hoàn Kiếm