Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hàng trăm tấn rác ngập bãi biển Quy Nhơn sau bão 12