LĐLĐ Hải Phòng hỗ trợ 400 triệu đồng CNVCLĐ TP.Đà Nẵng, Quảng Nam

LĐLĐ TP.Hải Phòng hỗ trợ 400 triệu đồng CNVCLĐ TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Ảnh Mai Dung
LĐLĐ TP.Hải Phòng hỗ trợ 400 triệu đồng CNVCLĐ TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Ảnh Mai Dung
LĐLĐ TP.Hải Phòng hỗ trợ 400 triệu đồng CNVCLĐ TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Ảnh Mai Dung
Lên top