LĐLĐ TP.Hải Phòng kiểm tra phòng dịch COVID-19 tại công đoàn cơ sở

Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng kiểm tra phòng dịch tại Công ty TNHH Thái Anh. Ảnh MD
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng kiểm tra phòng dịch tại Công ty TNHH Thái Anh. Ảnh MD
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng kiểm tra phòng dịch tại Công ty TNHH Thái Anh. Ảnh MD
Lên top