Hải Phòng: Ngày mùng 1 tết, xác pháo đỏ đường

Xác pháo đầy đường Trần Tất Văn (Kiến An, Hải Phòng). Ảnh: TN
Xác pháo đầy đường Trần Tất Văn (Kiến An, Hải Phòng). Ảnh: TN