Hải Phòng dỡ phong tỏa bệnh viện Trẻ em và Phụ sản vào ngày 9.2

Ngày mai 9.2, Bệnh viện Phụ sản sẽ được dỡ phong tỏa sau khi các xét nghiệm đều âm tính. Ảnh MD
Ngày mai 9.2, Bệnh viện Phụ sản sẽ được dỡ phong tỏa sau khi các xét nghiệm đều âm tính. Ảnh MD
Ngày mai 9.2, Bệnh viện Phụ sản sẽ được dỡ phong tỏa sau khi các xét nghiệm đều âm tính. Ảnh MD
Lên top