Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phong tỏa tạm thời, dừng tiếp nhận bệnh nhân

Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng dừng tiếp nhận bệnh nhân do dịch COVID-19. Ảnh ML
Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng dừng tiếp nhận bệnh nhân do dịch COVID-19. Ảnh ML
Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng dừng tiếp nhận bệnh nhân do dịch COVID-19. Ảnh ML
Lên top