Kết quả xét nghiệm 1.159 trường hợp ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

100% mẫu Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng âm tính COVID-19. Ảnh MD
100% mẫu Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng âm tính COVID-19. Ảnh MD
100% mẫu Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng âm tính COVID-19. Ảnh MD
Lên top