Hải Phòng: Cách chức Chủ tịch UBND huyện An Lão

Hội nghị công bố cách chức chủ tịch UBND huyện An Lão - ảnh CTV
Hội nghị công bố cách chức chủ tịch UBND huyện An Lão - ảnh CTV
Hội nghị công bố cách chức chủ tịch UBND huyện An Lão - ảnh CTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top