Hải Phòng: Cách chức Phó Bí thư Huyện ủy An Lão

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão
Ông Nguyễn Văn Thông - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão
Ông Nguyễn Văn Thông - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top