Hải Phòng: Khiển trách Bí thư huyện ủy An Dương

Trụ sở UBND huyện An Dương
Trụ sở UBND huyện An Dương