Buổi sáng đầu tiên thành phố Hải Dương thực hiện việc cách ly xã hội

Thành phố Hải Dương thực hiện việc cách ly xã hội từ 0h ngày 14.8 cho đến hết ngày 29.8. Ảnh: BT
Thành phố Hải Dương thực hiện việc cách ly xã hội từ 0h ngày 14.8 cho đến hết ngày 29.8. Ảnh: BT
Thành phố Hải Dương thực hiện việc cách ly xã hội từ 0h ngày 14.8 cho đến hết ngày 29.8. Ảnh: BT
Lên top