Hải Dương: Nhiều hoạt động tạm dừng từ 0h ngày 14.8

Các nhà hàng, quán ăn, giải khát phục vụ tại chỗ tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 14.8. Ảnh Hải Ninh
Các nhà hàng, quán ăn, giải khát phục vụ tại chỗ tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 14.8. Ảnh Hải Ninh
Các nhà hàng, quán ăn, giải khát phục vụ tại chỗ tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 14.8. Ảnh Hải Ninh
Lên top