Hải Dương không còn khu, cụm dân cư bị cách ly, phong tỏa

Hải Dương không còn điểm cách ly, phong tỏa do dịch COVID-19. Ảnh Nhóm PV
Hải Dương không còn điểm cách ly, phong tỏa do dịch COVID-19. Ảnh Nhóm PV
Hải Dương không còn điểm cách ly, phong tỏa do dịch COVID-19. Ảnh Nhóm PV
Lên top