Dừng tiếp nhận BN COVID-19 tại Bệnh viện Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được trưng dụng thành bệnh viện tiếp nhận và điều trị Bệnh nhân COVID-19 từ đầu tháng 2.2021. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được trưng dụng thành bệnh viện tiếp nhận và điều trị Bệnh nhân COVID-19 từ đầu tháng 2.2021. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được trưng dụng thành bệnh viện tiếp nhận và điều trị Bệnh nhân COVID-19 từ đầu tháng 2.2021. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top