Hải Dương: Nhiều doanh nghiệp chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - kiểm tra công tác phòng, chống COVID -19 tại Công ty TNHH may Tinh Lợi. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - kiểm tra công tác phòng, chống COVID -19 tại Công ty TNHH may Tinh Lợi. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - kiểm tra công tác phòng, chống COVID -19 tại Công ty TNHH may Tinh Lợi. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top