Hải Dương: Hơn 70 nhân viên y tế phải cách ly sau chuyến du lịch

Hơn 70 nhân viên y tế phải cách ly sau chuyến du lịch tại Đà Nẵng. Ảnh Báo Hải Dương
Hơn 70 nhân viên y tế phải cách ly sau chuyến du lịch tại Đà Nẵng. Ảnh Báo Hải Dương
Hơn 70 nhân viên y tế phải cách ly sau chuyến du lịch tại Đà Nẵng. Ảnh Báo Hải Dương
Lên top