Hải Dương: Thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với chuyên gia nước ngoài

Công dân Hải Dương đi và đến tỉnh, thành phố từ 30.7 phải khai báo y tế. Ảnh CTV
Công dân Hải Dương đi và đến tỉnh, thành phố từ 30.7 phải khai báo y tế. Ảnh CTV
Công dân Hải Dương đi và đến tỉnh, thành phố từ 30.7 phải khai báo y tế. Ảnh CTV
Lên top