Đường sắt ngừng chạy nhiều mác tàu do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Ngành đường sắt tạm dừng chạy 10 mác tàu địa phương. Ảnh minh hoạ ĐT
Ngành đường sắt tạm dừng chạy 10 mác tàu địa phương. Ảnh minh hoạ ĐT
Ngành đường sắt tạm dừng chạy 10 mác tàu địa phương. Ảnh minh hoạ ĐT
Lên top