Đường sắt chạy thêm hàng chục đoàn tàu phục vụ mùa du lịch

Đường sắt chạy thêm hàng chục đoàn tàu phục vụ mùa du lịch. Ảnh: H.Anh
Đường sắt chạy thêm hàng chục đoàn tàu phục vụ mùa du lịch. Ảnh: H.Anh
Đường sắt chạy thêm hàng chục đoàn tàu phục vụ mùa du lịch. Ảnh: H.Anh
Lên top