Hải Dương điều chỉnh biện pháp cách ly y tế với người vào tỉnh từ ngày 2.10

Tỉnh Hải Dương điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch từ 12h ngày 2.10. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương
Tỉnh Hải Dương điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch từ 12h ngày 2.10. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương
Tỉnh Hải Dương điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch từ 12h ngày 2.10. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương
Lên top