Hơn 200 cán bộ công đoàn cơ sở TP.Hải Dương tham gia tập huấn nghiệp vụ

Cán bộ công đoàn cơ sở TP.Hải Dương tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn. Ảnh Diệu Thuý
Cán bộ công đoàn cơ sở TP.Hải Dương tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn. Ảnh Diệu Thuý
Cán bộ công đoàn cơ sở TP.Hải Dương tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn. Ảnh Diệu Thuý
Lên top