Hà Tĩnh: Bất cập trong xây dựng âu tránh trú bão, ngư dân phấp phỏng lo âu

Sự bồi lắng khiến âu tránh trú bão của tàu thuyền bị xâm hại nghiêm trọng.
Sự bồi lắng khiến âu tránh trú bão của tàu thuyền bị xâm hại nghiêm trọng.
Sự bồi lắng khiến âu tránh trú bão của tàu thuyền bị xâm hại nghiêm trọng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top