Chùm ảnh: Người dân Bạc Liêu an toàn trong nơi trú tránh bão

Người già được hỗ trợ đặc biệt tại nơi trú bão
Người già được hỗ trợ đặc biệt tại nơi trú bão