Hà Nội: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm

Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh KTĐT.
Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh KTĐT.
Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh KTĐT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top