Hà Nội: Shipper giao hàng tại Vùng 1 không được làm thêm bên ngoài

Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp chấn chỉnh đội ngũ shipper. Ảnh minh họa: Tô Thế.
Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp chấn chỉnh đội ngũ shipper. Ảnh minh họa: Tô Thế.
Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp chấn chỉnh đội ngũ shipper. Ảnh minh họa: Tô Thế.
Lên top