Những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do COVID-19

Doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Lương Hạnh.
Doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Lương Hạnh.
Doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Lương Hạnh.
Lên top