Hà Nội: Quận Cầu Giấy xử phạt hơn tỷ đồng vi phạm trật tự đô thị

Ngay trong những tháng đầu năm 2018, quận Cầu Giấy đã đồng loạt ban hành các văn bản chỉ đạo, giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.
Ngay trong những tháng đầu năm 2018, quận Cầu Giấy đã đồng loạt ban hành các văn bản chỉ đạo, giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.
Ngay trong những tháng đầu năm 2018, quận Cầu Giấy đã đồng loạt ban hành các văn bản chỉ đạo, giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top