Hà Nội: Phong toả khu vực tạm trú của nhân viên điều hành xe buýt

Người dân dự trữ thực phẩm cho những ngày cách ly. Ảnh: Huyền Chang
Người dân dự trữ thực phẩm cho những ngày cách ly. Ảnh: Huyền Chang
Người dân dự trữ thực phẩm cho những ngày cách ly. Ảnh: Huyền Chang
Lên top