Hà Nội: Người dân đổ ra đường đón không khí Halloween sớm