Hà Nội mưa như trút nước, vượt sức chịu tải của hệ thống thoát nước

Lên top