Gộp chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 3-4 tại 13 tỉnh, thành phố

Nhân viên Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân. Ảnh: Hà Anh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top