Lương hưu hằng tháng được tính thế nào?

Tỉ lệ phần trăm hưởng lương lưu hằng tháng được tính dựa trên số năm tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Tỉ lệ phần trăm hưởng lương lưu hằng tháng được tính dựa trên số năm tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Tỉ lệ phần trăm hưởng lương lưu hằng tháng được tính dựa trên số năm tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top