BHXH tỉnh Quảng Nam: Hoàn thành nhiệm vụ dù thiên tai, dịch bệnh

BHXH tỉnh Quảng Nam phấn đấu phát triển người tham gia BHYT đạt 96% dân số trong năm 2021. Ảnh: H.L
BHXH tỉnh Quảng Nam phấn đấu phát triển người tham gia BHYT đạt 96% dân số trong năm 2021. Ảnh: H.L
BHXH tỉnh Quảng Nam phấn đấu phát triển người tham gia BHYT đạt 96% dân số trong năm 2021. Ảnh: H.L
Lên top