Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3-4.2021 vào cùng một kỳ

Cán bộ BHXH và bưu điện Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ BHXH và bưu điện Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ BHXH và bưu điện Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Lên top