Người nhiễm virus COVID-19 sẽ khỏi trong 7-10 ngày nếu không có biến chứng

Lên top