Giám đốc Sở Du lịch Bình Định có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

HĐND tỉnh Bình Định công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 32 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
HĐND tỉnh Bình Định công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 32 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
HĐND tỉnh Bình Định công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 32 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top