Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ đạt phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối

Bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp
Bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp
Bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp
Lên top