Giải cứu nông sản Hải Dương: Đoàn viên ở Quảng Trị bán 5 tấn ổi trong 1 giờ

Người dân tỉnh Quảng Trị dừng mua ổi và bắp cải được đưa về từ tỉnh Hải Dương. Ảnh: Trúc Phương.
Người dân tỉnh Quảng Trị dừng mua ổi và bắp cải được đưa về từ tỉnh Hải Dương. Ảnh: Trúc Phương.
Người dân tỉnh Quảng Trị dừng mua ổi và bắp cải được đưa về từ tỉnh Hải Dương. Ảnh: Trúc Phương.
Lên top