CĐ viên chức tỉnh Ninh Bình: Chung tay giải cứu nông sản Hải Dương

Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình đã chung tay giải cứu hơn 7 tấn nông sản giúp nông dân Hải Dương. Ảnh: NT
Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình đã chung tay giải cứu hơn 7 tấn nông sản giúp nông dân Hải Dương. Ảnh: NT
Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình đã chung tay giải cứu hơn 7 tấn nông sản giúp nông dân Hải Dương. Ảnh: NT
Lên top