Giả chữ ký của chủ tịch phường: Đề xuất cho thôi việc một cán bộ

Chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ- Chủ tịch UBND Hoà Hiệp Nam đã bị làm giả.
Chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ- Chủ tịch UBND Hoà Hiệp Nam đã bị làm giả.
Chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ- Chủ tịch UBND Hoà Hiệp Nam đã bị làm giả.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM