Cán bộ giả chữ ký của Chủ tịch UBND phường nhằm hợp thức hóa nhà trái phép

Chữ kỹ của bà Nguyễn Thị Lệ- Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam đã bị làm giả.
Chữ kỹ của bà Nguyễn Thị Lệ- Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam đã bị làm giả.
Chữ kỹ của bà Nguyễn Thị Lệ- Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam đã bị làm giả.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top